Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(9)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia Ogólna
(4)
Dla pracowników AWF
(5)
Czytelnia
(1)
Author
Obodyński Kazimierz
(3)
Bochenek Marcin
(1)
Cynarski Wojciech
(1)
Cynarski Wojciech J
(1)
Cynarski Wojciech Jan (1965- )
(1)
Godlewski Grzegorz
(1)
Greta Marianna
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Kosiewicz Jerzy
(1)
Merski Janusz
(1)
Misztal Anna
(1)
Moska Waldemar
(1)
Nizioł Anna
(1)
Obrębalski Marek
(1)
Rut Jerzy
(1)
Sobczak Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(4)
English
(3)
unknown (xxx)
(3)
Subject
Turystyka
(6)
Regiony przygraniczne
(4)
Euroregion Karpaty
(2)
Euroregiony
(2)
Publikacje darmowe
(2)
Euroregion Bug
(1)
Euroregion Karpacki
(1)
Euroregion Niemen
(1)
Integracja europejska
(1)
Marketing
(1)
Organizacja i zarządzanie
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Turystyka aktywna
(1)
Unia Europejska
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.57261 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Publikacja zawiera 27 opracowań związanych z Euroregionem Bug i skupionych wokół trzech zasadniczych grup tematycznych: regionalnej polityki turystycznej, aspektów kulturowych, narodowościowych i religijnych oraz walorów naturalnych jako czynnika rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.42996 (1 egz.)
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.48888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.48103 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.48678, A.42327, A.42326 (3 egz.)
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.49085 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.48804 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. II.48793 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.55113, A.42310 (2 egz.)
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.49080 (1 egz.)
E-book
In basket
Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przeprowadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Cel główny opracowania dotyczy euroregionów, ale tych nie da się oddzielić od polityki regionalnej, jej celów i instrumentów. Autorka umiejętnie łączy te zagadnienia i przedstawia politykę regionalną łącznie z jej instrumentami organizacyjnymi i finansowymi w kontekście euroregionalnym, czego nie czyni się w powszechnie dostępnych, standardowych opracowaniach. Wart podkreślenia jest też fakt przedstawienia perspektywicznej (już niedługo) polityki regionalnej na okres 2014-2020 wraz z jej nowym instrumentem finansowym „Łącząc Europę” oraz jego euroregionalnym ukierunkowaniem. Zawarto tu również nową filozofię wsparciową starych instrumentów funduszowych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności) w kontekście trzech wzrostów (inteligentnego, zrównoważonego i integracji społecznej) określonych w Strategii Europa 2020 i służących euroregionom. Stanowi to nowe ujęcie, jeszcze nierozpowszechnione w literaturze przedmiotu.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Współczesna polityka publiczna, deklarowana w oficjalnych strategiach i programach, opiera się na zintegrowanym podejściu terytorialnym (integrated territorial approach), w którym kluczowym przesłaniem jest wykorzystywanie endogenicznych potencjałów wyodrębnionych funkcjonalnie terytoriów, a także integracja działań publicznych w wymiarze przestrzennym wraz z wielopoziomowym systemem zarządzania. W ujęciu tym władzom lokalnym i regionalnym przypisuje się nie tylko rolę „miejscowych i prowincjonalnych gospodarzy”, dbających o zaspokojenie zbiorowych potrzeb określonych wspólnot samorządowych, ale również dostrzega się ich partycypację w ponadlokalnych i ponadregionalnych procesach rozwoju. Struktury te mogą i powinny uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów gospodarki rynkowej, a ich aktywizacji z pewnością służą publikacje poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom gospodarki lokalnej i regionalnej, w tym Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z cyklu Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Tegoroczna edycja tych Prac zawiera tematycznie wybrane referaty wygłoszone na XXII Konferencji Naukowej Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (Mysłakowice, 17-19 września 2014 roku).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again