Form of Work
Książki
(219)
E-booki
(21)
IBUK Libra
(21)
Czasopisma
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(214)
only on-site
(87)
unavailable
(6)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia Ogólna
(179)
Dla pracowników AWF
(41)
Czytelnia
(87)
Czytelnia - po rezerwacji
(3)
Author
Mruk Henryk
(10)
zbiorowa Praca
(9)
Kotler Philip
(8)
Altkorn Jerzy
(6)
Walas Bartłomiej
(6)
Kornak Aleksander Stefan
(5)
Matecki Piotr
(5)
Bosiacki Stefan
(4)
Godlewski Piotr
(4)
Kruczek Zygmunt
(4)
Marcinkiewicz Cezary
(4)
Baker Michael J
(3)
Chudoba Tadeusz (1932-2010)
(3)
Garbarski Lechosław
(3)
Januszewska Małgorzata
(3)
Kotler Philip (1931- )
(3)
Nalazek Mirosław
(3)
Panasiuk Aleksander
(3)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(3)
Sznajder Andrzej
(3)
Belka Marek
(2)
Bombol Małgorzata
(2)
Buczak Teresa
(2)
Dobiegała-Korona Barbara
(2)
Dudkiewicz Danuta
(2)
Ehrlich Andrzej
(2)
Gocłowska Sylwia
(2)
Hagemejer Krzysztof
(2)
Holloway J. Christopher (1934- )
(2)
Izydorczyk Adam
(2)
Januszewska Małgorzata (ekonomia)
(2)
Johann Maria
(2)
Kasprzak Rafał
(2)
Keller Kevin Lane (1956- )
(2)
Kłeczek Ryszard
(2)
Lenartowicz Michał (wychowanie fizyczne)
(2)
Marciszewska Barbara
(2)
Mazurkiewicz Ludwik
(2)
Mazurkiewicz-Pizło Anna
(2)
Merski Janusz
(2)
Mrozowicz Kazimierz
(2)
Mulak M
(2)
Nordhaus William D
(2)
Pawlicz Adam
(2)
Pilarczyk Bogna (1948- )
(2)
Pizło Wojciech
(2)
Piątkowska Monika (1980- )
(2)
Rutkowski Ireneusz
(2)
Samuelson Paul A
(2)
Siedlecka Agnieszka
(2)
Turkowski Marek
(2)
Wrzosek Wojciech
(2)
Zawiślak Marek
(2)
Zmyślony Piotr
(2)
Środa Jacek
(2)
Adamczuk Franciszek
(1)
Adamczyk Józef
(1)
Adamus Lucyna
(1)
Al-Noorachi Muzahim
(1)
Altkorn Jerzy (1931-2004)
(1)
Armstrong Gary
(1)
Bachnik Katarzyna
(1)
Bagozzi Richard P
(1)
Bakalarz Dariusz
(1)
Bartołd Robert
(1)
Bednarska Marlena
(1)
Berndt Ralph
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Białecki Klemens Paweł (1929- )
(1)
Biesok Grzegorz (1976- )
(1)
Bieńkowska Jolanta
(1)
Bitz Michael
(1)
Blankenship Albert B
(1)
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(1)
Boruc Mirosław A. (1947- )
(1)
Boruszczak Mirosław
(1)
Botwina Grzegorz
(1)
Breen George E
(1)
Briggs Susan
(1)
Bryła Paweł
(1)
Byszewska-Dawidek Maria
(1)
Bąk Stanisław Andrzej
(1)
Caslione John A
(1)
Celuch Krzysztof
(1)
Chrąchol-Barczyk Urszula
(1)
Chłodnicki Marcin
(1)
Cieślikowski Krzysztof
(1)
Cottam Angela
(1)
Cynarski Wojciech J
(1)
Cyr Donald G
(1)
Deluga Włodzimierz
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Doliński Dariusz
(1)
Dryl Wioleta
(1)
Drzazga Marek
(1)
Dziadkiewicz Anna
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Dziewanowska Katarzyna
(1)
Dziubiński Zbigniew (1952- )
(1)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(89)
2000 - 2009
(98)
1990 - 1999
(50)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(223)
unknown (0ol)
(8)
United Kingdom
(6)
United States
(2)
unknown (1ol)
(1)
Germany
(1)
unknown (l a)
(1)
unknown (p)
(1)
unknown (plr)
(1)
Russia (Federation)
(1)
Language
Polish
(106)
unknown (xxx)
(105)
English
(20)
German
(1)
unknown (ol)
(1)
Subject
Turystyka
(3)
Marketing turystyczny
(2)
Gospodarka regionalna
(1)
Konsumenci
(1)
Polityka turystyczna
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Strefy przemysłowe
(1)
Targi
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zwiedzanie przedsiębiorstw
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1901-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(9)
Podręczniki
(6)
Materiały konferencyjne
(5)
Poradnik
(2)
Praca doktorska
(2)
E-book
(1)
Monografie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
245 results Filter
E-book
In basket
Temat: Inne
Jak powiedział Albert Einstein: „Kreatywność jest zaraźliwa – podaj ją dalej”. Ideą konferencji CREATIVE VIBES jest podkreślenie potrzeby nieszablonowego myślenia przy podejmowaniu różnorodnych przedsięwzięć, wychodzenia poza schemat, ale także wskazywanie granic użyteczności twórczego rozwiązywania problemów, kiedy wymuszona oryginalność bierze górę. Uczestnicy tego cyklicznego wydarzenia wskazują, że zdolność rozwijania i efektywnego wykorzystywania kreatywności jest istotnym czynnikiem determinującym wartość kapitału intelektualnego oraz rozwoju organizacji. Zagadnienie to stanowi interesujący obszar badawczy, co odzwierciedla prezentowana monografia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W publikacji podjęto problematykę wykorzystywania informacji związanych ze zdrowiem w marketingu produktów żywnościowych, skupiając się przede wszystkim na oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych umieszczanych na etykietach. Wybór tematu wynikał z jednej strony z rosnącego znaczenia pozacenowych atrybutów produktów żywnościowych, do których zaliczają się dane o właściwościach odżywczych i zdrowotnych, a z drugiej – z luki badawczej w tym obszarze w polskiej literaturze przedmiotu. Monografia może być użyteczna zarówno dla uczonych zajmujących się marketingiem produktów żywnościowych lub naukami o żywności i żywieniu oraz studentów pokrewnych kierunków, jak i dla praktyków zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach przetwórstwa i dystrybucji produktów z segmentu tzw. „zdrowej żywności”. ZE WSTĘPU Książka bardzo interesująca, oryginalna, warta rozpowszechnienia. Brak na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowego opracowania. Podjęty przez Autora problem badawczy jest ważny i nietypowy. Zaletami monografii są zarówno wnikliwe studia literaturowe, jak i wyniki badań własnych Autora. Zgromadzony materiał jest bardzo bogaty i wartościowy. Publikacja ma znaczące walory aplikacyjne. Z RECENZJI DR HAB. RENATY NESTOROWICZ, PROF. UEP
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Okres serwicyzacji współczesnej gospodarki trwa i wraz z nim pojawiają się nowe problemy zarządcze usługami. Mają one wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, łatwiej więc zmierzyć się z nimi w dyskusji naukowej, w której uczestniczą pracownicy naukowi i menedżerowie podmiotów usługowych. Przedstawiany zbiór 28 artykułów jest przykładem powiązania prezentacji tekstów przygotowanych w wyniku studiów literaturowych, badań empirycznych z praktycznymi doświadczeniami menedżerów usług. Świadczy on również o tym, że praktyków i badaczy sfery usług łączą wspólne obszary zainteresowań. Mamy nadzieję, że zawarty w publikacji szeroki zakres tematyczny artykułów, obok znaczenia poznawczego, będzie zaczynem kolejnej dyskusji nad nowymi kierunkami i doskonaleniem narzędzi marketingowych w działaniach podmiotów usługowych komercyjnych, ale też publicznych i społecznych. Prezentowane artykuły zostały ujęte w pięciu obszarach tematycznych, będących kolejnymi jego częściami: 1. Usługi publiczne i społeczne 2. Branżowy kontekst rozwoju usług w Polsce 3. Jakość i satysfakcja w usługach 4. Nowe technologie informacyjne w usługach 5. Innowacje w zarządzaniu usługami Wyeksponowanie branżowego charakteru problemów usługowych w powiązaniu z nowymi kierunkami doskonalenia zarządzania w usługach ukazuje nowe podejścia do rozwiązywania problemów współczesnych usług w warstwie zarówno teoretycznej, jak i praktycznych zastosowań. Z tego powodu niniejsza publikacja może zainteresować środowisko akademickie oraz menedżerów przedsiębiorstw usługowych i inspirować do dalszej dyskusji nad problemami zarządzania usługami. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania przedstawianej publikacji, a przede wszystkim: autorom za przygotowanie i nadesłanie oryginalnych tekstów naukowych wzbogacających wiedzę w zakresie zarządzania usługami, recenzentom: profesorom Andrzejowi Bajdakowi, Annie Dąbrowskiej, Emie Halavach, Zbigniewowi Jurczykowi, Izabeli Kowalik, Witoldowi Kwaśnickiemu, Danucie Mierzwie, Wandzie Patrzałek za wnikliwe oceny i uwagi, które przyczyniły się do udoskonalenia niniejszej publikacji. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W kontekście dość dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w ostatnim ćwierćwieczu wyzwaniem dla rodzimych przedsiębiorstw staje się umiejętność budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Teoretycznie wynika ona ze zdolności pogodzenia wysokiej efektywności operacyjnej w bieżącym działaniu ze zdolnością do kreowania i wdrażania zarówno inkrementalnych, jak i przełomowych innowacji. Artykuły zebrane w tegorocznym wydaniu PN Zmiana warunkiem sukcesu, zatytułowanym „W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności”, prezentują różne aspekty kreowania konkurencyjności w obu wskazanych wyżej obszarach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The book contains a series of eight long case studies on various business issues in emerging markets (for instance Polish, Chinese, Nigerian). The authors focus on a variety of topics from marketing, through business operations, finance, leadership, innovation, business development, internationalization and decisions to human resources management. Also, the perspective of the analyzed issues is varied, in the initial case studies, the microeconomic approach dominates, then the mezoeconomic and macroeconomic approach. The team of authors included both academics, with extensive teaching experience in English-speaking studies, and business practitioners whose practical knowledge allows them to explore contemporary business challenges in emerging markets. We are putting this book in the hands of lecturers and students of economics, finance, and management, believing that it will be a source of inspiration, discussion and will allow to better explore contemporary business. At the same time, we hope that by offering this book, we are filling a gap in the publication market, which has been dominated by case studies dedicated to well-known companies, well-known brands, and mature markets.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again